ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

34

Společná zpráva

výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního, rozšířených o předsedy a zpravodaje k rozpočtovým kapitolám z ostatních výborů České národní rady,

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 (tisk 31)

Výbory ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právní, rozšířené o předsedy a zpravodaje k rozpočtovým kapitolám z ostatních výborů České národní rady, projednaly ve společné schůzi dne 12. prosince 1972 vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 (tisk 31) a doporučují České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 včetně obou příloh (tisk 31) ve znění předloženém vládou ČSR".

V Praze dne 12. prosince 1972

JUDr. Vladimír Ambruz v. r

Ing. Jaromír Horák v. r.

místopředseda ČNR a předseda ústavně

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

právního výboru ČNR

a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP