ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

36

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky a předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 a § 44 odst. 3 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky a předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Kandidát JUDr. Karel Kejzlar byl vybrán po pečlivém zhodnocení jeho politicko-odborné připravenosti, jeho zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jeho angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy a podle § 43 odst. 1 a § 44 odst. 3 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb.

1. v o l í JUDr. Karla Kejzlara soudcem z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky a

2. v o l í jej současně do funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky."

V Praze dne 14. prosince 1972

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP