ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

41

Zpráva

ústavně právního výboru České národní rady

k vládnímu návrhu zákona ČNR o orgánech geodézie a kartografie (tisk 37)

Ústavně právní výbor ČNR projednal ve schůzi dne 1. března 1973 vládní návrh zákona ČNR o orgánech geodézie a kartografie (tisk 37).

Po zpravodajské zprávě posl. Josefa Izáka a po rozpravě výbor doporučuje, aby Česká národní rada vládní návrh zákona ČNR o orgánech geodézie a kartografie (tisk 37) schválila s těmito úpravami:

V § 2

V odstavci 2 doplnit text o slova "s působností krajské správy podle tohoto zákona".

Tato úprava je nutná vzhledem ke zkratce (dále jen "krajské správy") uvedené v odstavci 1 cit. paragrafu, která se vztahuje též na odstavec 2.

V § 6

stanovit dnem účinnosti zákona 1. červenec 1973.

V Praze dne 1. března 1973

Josef Izák v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR

ústavně právního výboru ČNR

a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP