ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

43

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 11 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 4. dubna 1973 posoudil po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Zdeňka Schustera, prom. práv., funkce soudce z povolání Městského soudu v Praze,

2. JUDr. Hanu Fučíkovou funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

3. Jaromíra Kettnera, prom. práv., funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

4. JUDr. Jaroslava Bukovnického funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 6,

5. JUDr. Josefa Zázvorku funkce soudce z povolání krajského soudu v Praze,

6. Veroniku Hrbkovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Karlových Varech,

7. JUDr. Boženu Ležákovou funkce soudkyně z povolání okresního soudu pro Plzeň-město,

8. Luboše Pospíšila, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Hradci Králové,

9. JUDr. Miroslava Spisara funkce soudce z povolání okresního soudu v Jičíně,

10. JUDr. Marii Adamovskou funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Frýdku-Místku,

11. Miloslava Vařeku, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Ostravě."

V Praze dne 4. dubna 1973

plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP