ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

44

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání Městského a obvodních soudů v Praze,

krajských a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců v povolání Městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona a organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Městský soud v Praze:

Pro okresní soud v Chebu:

Emílie Bukačová, prom. práv.

Zdeněk Johann

Veronika Hrbková, prom. práv.

Natálie S1avíková

   

Pro krajský soud v Praze:

Pro okresní soud v Jablonci nad Nisou:

JUDr. Hana Fučiková

JUDr. Karel Barták

   

Pro krajský soud v Plzni:

Pro okresní soud v Náchodě:

JUDr. Božena Ležáková

Jan Holubec

   

Pro krajský soud v Ústí nad Labem:

Pro Městský soud v Brně:

JUDr. Emanuel Eysselt

Edita Poláková

   

Pro krajský soud v Hradci Králové:

Pro okresní soud v Prostějově:

Luboš Pospíšil, prom. práv.

Jana Maiová

   

Pro krajský soud v Brně:

Pro okresní soud v Bruntále:

JUDr. Miroslav Spisar

Jitka Kovářová

 

JUDr. Jaroslav Neubauer

   

Pro krajský soud v Ostravě:

 

JUDr. Marie Adamovská

Pro okresní soud v Karviné:

Miloslav Vařeka, prom. práv.

Petr Lorenčík

   

Pro obvodní soud v Praze 1:

Pro okresní soud v Přerově:

František Jakeš

Pavel Suchánek

   

Pro okresní soud v Mělníku:

Pro okresní soud v Karlových Varech:

Vlasta Skládaná, prom. práv.

Zdeněk Schuster, pram. práv."


V Praze dne 30. března 1973

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dizpozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP