ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

46

Zpráva

mandátového a imunitního výboru ČNR

o ověření platnosti volby poslanců zvolených v doplňovacích volbách do České národní rady dne 26. května 1973

Dne 26. května 1973 se konaly doplňovací volby do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) a č. 33. (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj); které vyhlásila předsednictvo České národní rady podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady.

V těchto volbách byli zvoleni poslanci České národní rady Štěpán Horník a Oldřich Balabán. Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě doklady, týkající se těchto voleb, a to přihlášky kandidátů Národní fronty k registraci a zápisy o registraci kandidátů Národní fronty, dále zápisy obvodních volebních komisí o výsledku hlasování ve volebním obvodu a zprávu České volební komise Národní fronty.

Mandátový a imunitní výbor ve své schůzi dne 28. června 1973 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volby byly vyhlášeny a vykonány podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady a rovněž mu nebyly podány stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor zjistil, že v obou volebních obvodech se voleb zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů, že kandidáti navrhovaní v těchto obvodech obdrželi nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů a že proto byli platně zvoleni.

Protože doplňovací volby do České národní rady byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslanců České národní rady zvolených v doplňovacích volbách do České národní rady dne 26. května 1973.

V Praze dne 28. června 1973

Oldřich VOLENÍK v. r.

Josef ČERNÝ v. r.

místopředseda České národní rady

ověřovatel mandátového

a předseda mandátového a imunitního

a imunitního výboru ČNR

výboru ČNR

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP