ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

48

Vládní návrh

Usnesení

České národní rady

o státním závěrečném účtu ČSR, a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1972

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1972, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 ve výši 55 878 tisíc Kčs,

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 147/1971 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972, částkou 94 408 230 tisíc Kčs o 735 780 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryta vyššími dosaženými příjmy,

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1972 ve výši 55 878 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv,

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1972;

II. bere na vědomí, že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1972 skončilo přebytkem 2 281 654 tisíc Kčs.

V Praze dne 14. června 1973

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP