ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

50

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona a organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání a zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 11 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 7. června 1973 posoudil po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11, písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Adolfa Serafína, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě,

2. JUDr. Milana Havliše, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 10,

3. Ladislava Irmana, funkce soudce z povolání okresního soudu v Sokolově,

4. Volfganga Strámu, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v České Lípě,

5. JUDr. Františka Jandu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Děčíně,

6. JUDr. Miroslava Trejbala, funkce soudce z povolání okresního soudu v Teplicích,

7. Petra Hermana, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

8. Miroslava Mitlöhnera, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Chrudimi,

9. Marii Kolářovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Jihlavě,

10. Arnošta Fabíka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Uherském Hradišti,

11. JUDr. Františka Urbáška, funkce soudce z povolání okresního soudu ve Frýdku-Místku."

V Praze dne 7. června 1973

plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP