ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

51

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky

a

na volbu soudců z povolání některých obvodních soudů v Praze

a

okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky a volbu soudců z povolání některých obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

Pro okresní soud v Mostě:

JUDr. Adolf Serafín

Dana Nováková

   

Pro obvodní soud v Praze 2:

Pro okresní soud v Jičíně:

Štěpánka Firstová

Miroslav Mitlöhner. prom. práva

Karel Vašíček

 
   

Pro obvodní soud v Praze 10:

Pro okresní soud v Pardubicích:

JUDr. Dimitrije Dohčevič

Ludmila Kratochvílová

Antonín Těšík

 
   

Pro okresní soud v Mladé Boleslavi:

Pro okresní soud ve Svitavách:

Marie Kolářová

Jaromír Janků

   

Pro okresní soud v Příbrami:

Pro okresní soud v Trutnově:

Milada Veselá

Jaroslav Slavík

Dušan Veselý

 
   

Pro okresní soud v Českých Budějovicích:

Pro okresní soud v Ústí nad Orlicí:

Milena Babková

Iva Kmošková

Milena Kolářová

Helena Sieglová

   

Pro okresní soud v Prachaticích:

Pro okresní soud v Blansku:

Jaroslava Profantová

Petr Herman

   

Pro okresní soud v Litoměřicích:

Pro okresní soud v Karviné:

lana Prellová

Ludmila Köhlerová

   
 

Pro okresní soud v Šumperku:

 

Petr Vošický."


V Praze dne 14. června 1973

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP