ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

52

Návrh

předsednictva České národní rady

na doplňovací volbu členů výborů České národní rady

Předsednictvo České národní rady navrhuje podlé § 65 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádce České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., aby Česká národní rada

zvolila v doplňovací volbě

do ústavně právního výboru ČNR

do kulturního a školského výboru ČNR

posl. Oldřicha Balabána a

posl. PhDr. RSDr. Miloslava Brůžka, CSc.


V Praze dne 21. června 1973

Evžen Erban v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

předseda České národní rady

ověřovatel předsednictva České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP