ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

55

Společná zpráva

ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro obchod a dopravu k vládnímu návrhu zákona NR (tisk 53), kterým se mění zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 13. září 1973 a výbor pro obchod a dopravu ČNR ve schůzi dne 4. října 1973 projednaly vládní návrh zákona ČNR (tisk 53), kterým se mění zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánu státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Výbory po projednání doporučují, aby Česká národní rada vládní návrh zákona ČNR (tisk 53), kterým se mění zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, schválila beze změny.

V Praze dne 4. října 1973

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

František Toman v. r.

místopředseda ČNR a předseda

místopředseda ČNR a předseda

ústavně právního výboru ČNR

výboru ČNR pro obchod a dopravu

   

Jan Pešek v. r.

Věra Cimplová v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

zpravodajka výboru ČNR pro obchod a dopravuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP