ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

56

Společná zpráva

ústavně právního výboru NR a výboru ČRN pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona České národní rády o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (tisk 54)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 20. září 1973 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 8. října 1973 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (tisk 54).

Výbory po projednání vládního návrhu doporučují České národní radě.schválit vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (tisk 54) s těmito úpravami:

v § 2

v odstavci 2 písm. b)

nahradit slovo "návrh" slovem "návrhy",

v odstavci 2 písm. e)

nahradit slovo "analytickou" slovem "rozborovou",

v § 6

první část věty "Český cenový úřad vydá v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány potřebné prováděcí předpisy" upravit takto:

"Český cenový úřad vydává v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány potřebné obecně závazné právní předpisy".

V Praze dne 8. října 1973

Ing. Jaromír Horák v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Ladislav Pípa v. r.

RSDr. Josef Mevald v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro plán a rozpočet

zpravodaj ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP