ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

57

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a/ úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat v žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 23 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 8. října 1973 posoudil po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Evu Tesařovou funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 1,

2. Jiřího Kruka, prom. práv., funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 2,

3. Bohumila Feldigela, prom. práv., funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 3,

4. JUDr. Zdeňka Bureše funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

5. JUDr. Miroslava Hamerleho funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

6. JUDr. Gabrielu Rybkovou funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

7. JUDr. Jitku Bukvářovou funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 6,

8. Petra Stutziga, prom. práv., funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 10,

9. Bohuslava Janíka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Nymburce,

10. Bohuslava Haramula, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu pro Prahu-východ,

11. Antonii Kopeckou funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Českých Budějovicích,

12. JUDr. Vladimíra Žahourka funkce soudce z povolání okresního soudu v Prachaticích,

13. JUDr. Vladimíra Rytíře funkce soudce z povolání okresního soudu v Chomutově,

14. Ladislavu Kučírkovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Mostě,

15. Josefa Pávka funkce soudce z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

16. JUDr. Josefa Havrdu funkce soudce z povolání okresního soudu v Hradci Králové,

17. JUDr. Miroslava Kavana funkce soudce z povolání okresního soudu v Pardubicích,

18. Bronislavu Habíkovou funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Svitavách,

19. Františka Pyšného, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu ve Svitavách,

20. JUDr. Rudolfa Goldschmieda funkce soudce z povolání okresního soudu v Trutnově,

21. Jarmilu Němcovou funkce soudkyně z povolání okresního soudu pro Brno-venkov,

22. Pavla Sikoru, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Karviné,

23. Dagmar Krestovou funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě."

V Praze dne 8. října 1973

plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP