ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

58

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a některých krajských soudů, některých obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1976 Sb., volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a některých krajských soudů, některých obvodních soudů v Praze a okresních soudu v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudci, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Městský soud v Praze:

Pro krajský soud v Hradci Králové:

JUDr. Jitka Bukvářová

František Pyšný, prom. práv.

JUDr. Zdeněk Bureš

Pro krajský soud v Brně:

JUDr. Miroslav Hamerle

Jarmila Němcová

   

Pro krajský soud v Praze:

Pro krajský soud v Ostravě:

Bohuslav Haramul, prom. práv.

Pavel Sikora, prom. práv.

   

Pro krajský soud v Českých Budějovicích:

Pro obvodní soud v Praze 1:

Antonie Kopecká

Milada Mrnková

JUDr. Vladimír Rytíř

Jiří Oulík

   

Pro obvodní soud v Praze 2:

Pro okresní soud v Chebu:

Martin Korbař

Ladislav Kubíček

   

Pro obvodní soud v Praze 3:

Pro okresní soud v Rokycanech:

Petr Stutzig, prom. práv.

Ludmila Benešová

   

Pro obvodní soud v Praze 4:

Pro okresní soud v Chomutově:

Bohumil Feldigel, prom. práv.

Ivana Vávrová

Jiří Kruk

 

Ladislava Kučírková

Pro okresní soud v Liberci:

Jana Holubová

Rudolf Havelka

   

Pro obvodní soud v Praze 5:

Pro okresní soud v Teplicích:

Helena Horáková

Marie Račanská

   

Pro obvodní soud v Praze 9:

Pro okresní soud v Ústí nad Labem:

JUDr. Jana Králová

Jaroslav Vavra

 

Marie Sirotková

   

Pro obvodní soud v Praze 10:

 

Eva Buriánová

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Marie Soukopová

Bronislava Hábíková

   

Pro okresní soud v Kolíně:

Pro okresní soud v Chrudimi:

JUDr. Jiří Nosek

JUDr. Miroslav Kaván

   

Pro okresní soud v Kutné Hoře:

Pro okresní soud ve Svitavách:

Zdeněk Semelka

Vladimír Lizna

   

Pro okresní soud v Českých Budějovicích:

Pro okresní soud v Brně-venkov:

Roman Bárta

Marie Rezková

Zdeňka Sedláková

 
 

Pro okresní soud ve Frýdku-Místku:

Pro okresní soud ve Strakonicích:

Karel Sochor

František Balák

Milena Kropáčová

 

Miloslav Studnička

Pro okresní soud v Táboře:

JUDr. Sylva Pavlincová

Eva Uhříčková

 
 

Pro okresní soud v Ostravě:

Pro okresní soud v Plzni-jih:

Alena Prosická

Ivana Havlová

Zdeněk Novotný."


V Praze dne 11. října 1973

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP