ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

61

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 (tisk 60)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní, rozšířené o předsedy a zpravodaje ke kapitolám státního rozpočtu z ostatních výborů České národní rady, projednaly ve společné schůzi dne 4. prosince 1973 vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 (tisk 60) a doporučují České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 včetně obou příloh (tisk 60) ve znění předloženém vládou České socialistické republiky."

V Praze dne 4. prosince 1973

Dr. Vladimír Ambruz v. r.

Ing. Jaromír Horák v. r.

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP