ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

62

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudce vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 14 žádostí soudců z povolání a zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava PEKSY posoudil ve své schůzi dne 3. prosince 1973 uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Zdeňka Bestu, funkce soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSR,

2. JUDr. Ladislava Brzobohatého, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 1,

3. Ladislava Bakeše, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Rakovníku,

4. JUDr. Raženu Dosoudilovou, funkce soudkyně z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

5. JUDr. Rudolfa Janáka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Děčíně,

6. JUDr. Jana Nejtka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

7. Karla Včelaře, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Orlicí,

8. Arnošta Chatrného, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou,

9. JUDr. Zdeňka Komárka, funkce soudce z povolání okresního soudu ve Frýdku-Místku,

10. Jarmilu Kubešovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Novém Jičíně,

11. JUDr. Jaroslava Šimáčka, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě,

12. JUDr. Vlastu Homolovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě,

13. JUDr. Bohuslava Staňka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ostravě,

14. Janu Vomlolovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě."

V Praze dne 3. prosince 1973

Plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP