ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1973

II. volební období

64

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady

na ověření platnosti volby poslance Roberta Hendrycha

Dne 24. listopadu 1973 se konaly doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 185, které vyhlásilo předsednictvo České národní rady podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady.

V doplňovacích volbách byl zvolen poslancem České národní rady Robert Hendrych. Česká volební komise podala České národní radě zprávu o výsledku doplňovacích voleb a odevzdala mandátovému imunitnímu výboru ČNR volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci, zápis o registraci kandidáta Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi dne 18. prosince 1973 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volby byly vyhlášeny a vykonány podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady a rovněž mu nebyly padány stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 185 se voleb zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů a navržený kandidát obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Proto byl kandidát s. Robert Hendrych platně zvolen poslancem České národní rady.

Protože doplňovací volby do České národní rady byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslance Roberta Hendrycha, zvoleného v doplňovacích volbách do České národní rady dne 24. listopadu 1973.

V Praze dne 18. prosince 1973

Oldřich Voleník v. r.

Josef Černý v. r.

místopředseda České národní rady a předseda mandátového a imunitního výboru ČNR

ověřovatel mandátového a imunitního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP