ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

67

Vládní návrh

Ústavní zákon

České národní rady

ze dne

o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

§ 1

Česká národní rada souhlasí se změnami hranic České socialistické republiky podle Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, podepsané ve Vídni dne 21. prosince 1973.

§ 2

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Dne 21. prosince 1973 byla ve Vídni podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích. Smlouva upravuje potřebné otázky související se společnými státními hranicemi a vymezuje dílčí změny území, které vycházejí ze zájmů obou smluvních stran.

Na hranicích České socialistické republiky budou podle Smlouvy provedeny malé změny průběhu hraniční čáry v těch místech, kde byly uskutečněny úpravy vodních toků; které tvořily hranici:

a) v katastrálním území obce Staňkov, okres Jindřichův Hradec, přeležení dosavadní hraniční čáry do osy upraveného Hraničního příkopu;

b) v katastrálním území obce Košťálkov, okres Jindřichův Hradec, přeložení hraniční čáry do osy upraveného Hraničního potoka;

c) v katastrálním území obce Vratěnín, okres Znojmo, přeložení hraniční čáry do osy upraveného Hraničního potoka (tzv. Vratěnínský potok);

d) v katastrálním území obce Mikulov, okres Břeclav, přeložení hraniční čáry do osy upraveného Hraničního příkopu;

e) v katastrálním území obce Sedlec, okres Břeclav, přeložení dosavadní hraniční čáry do osy upraveného Mlýnského potoka.

Společné československo-rakouské hranice, které mají 578 km délky, vedou mírně členitým terénem, přičemž jednou třetinou jsou tvořeny vodními taky. Jsou současně částí západních hranic socialistického tábora.

K úplnému vyrovnání odstupovaných ploch státních území (včetně ploch odstupovaných Rakouské republice z území Slovanské socialistické republiky) bude provedena podle Smlouvy změna průběhu hraniční čáry na hranicích České socialistické republiky v katastrálním území obce Hrabětice; okres Znojmo.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Smlouvy dochází ke změně hranic České socialistické republiky, předkládá se v souladu s čl. 3 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, návrh ústavního zákona o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky.

Provádění navrženého ústavního zákona si nevyžádá zvýšení rozpočtových výdajů ani zvýšení počtu pracovníků.

Předseda vlády

České socialistické republiky

Josef Korčák v. r.

V Praze dne 13. března 1974.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP