ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

69

Zpráva

ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické (tisk 67)

Ústavně právní výbor ČNR projednal ve schůzi dne 2. dubna 1974 vládní návrh zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky (tisk 67).

Po zprávě zpravodajky posl. dr. Marie Patejdlové, po výkladu ministra spravedlnosti ČSR dr. Jana Němce a po rozpravě se výbor usnesl doporučit České národní radě vládní návrh ústavního zákona České národní rady a souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky ke schválení a to ve znění předloženém vládou České socialistické republiky.

V Praze dne 2. dubna 1974

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

JUDr. Marie Patejdlová v. r.

místopředseda ČNR a předseda ústavně právníka výboru ČNR

zpravodajka ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP