ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

70

Společná zpráva

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti a ústavně právního výboru ČNR

k vládnímu návrhu zákona České národní rady

o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy (tisk 68)

Výbor ČNR, pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 1. dubna 1974 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 2. srpna 1974 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy (tisk 68).

Ve výboru pro národní výbory a národnosti podal zpravodajskou zprávu posl. Jindřich Houska a některá podrobnější vysvětlení uvedl náměstek ministra vnitra ČSR dr. Antonín Balák. V ústavně právním výboru byl zpravodajem posl. Adolf Starý a dále k návrhu zákona promluvil ministr vnitra České socialistické republiky ing. Josef Jung.

Oba výbory po rozpravách se usnesly doporučit České národní radě vládní návrh zákona České národní rady a změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy ke schválení ve znění předloženém vládou České socialistické republiky.

V Praze dne 2. dubna 1974

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

Ing. Vladimír Štroner v. r.

místopředseda ČNR

předseda výboru ČNR

a předseda ústavně právního výboru ČNR

pro národní výbory a národnosti

   

Adolf Starý v. r.

Jindřich Houska v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP