ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

71

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 29 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Péksy posoudil ve svých schůzích 14. března a 2. dubna 1974 uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Jiřího Malého, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 1,

2. JUDr. Miloše Maška, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 1,

3. JUDr. Jaromíra Harmacha, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 1,

4. Emilii Matouškovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 4,

5. JUDr. Stanislavu Píchovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 4

6. JUDr. Jiřího Jelínka, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 5,

7. Marii Kleňhovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 5,

8. JUDr. Věru Kabelovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 5,

9. JUDr. Hanu Záhořovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 6,

10. JUDr. Ilonu Drbohlavovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 9,

11. JUDr. Květuši Literovou, funkce soudkyně z povolání městského soudu v Praze,

12. Františka Vajnera, funkce soudce z povolání krajského soudu v Plzni,

13. JUDr. Jaromíra Fikerle, funkce soudce z povolání okresního soudu v Klatovech,

14. Jiřího Šilhavého, funkce soudce z povolání okresního soudu v Plzni-města,

15. JUDr. Marii Havlíkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Jičíně,

16. Vladimíra Kocourka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Náchodě,

17. JUDr. Josefa Říhu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Náchodě,

18. Jana Tomeše, funkce soudce z povolání okresního soudu v Náchodě,

19. Jiřího Veselého, funkce soudce z povolání okresního soudu v Náchodě,

20. Miroslava Dobrého, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Pardubicích,

21. JUDr. Václava Horáka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou,

22. Miroslava Hořáka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Trutnově,

23. JUDr. Aloise Bortela, funkce soudce z povolání okresního soudu v Uherském Hradišti,

24. Marii Tvarůžkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Frýdku-Místku,

25. JUDr. Bohuslava Sládka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Karviné,

26. JUDr. Jaroslava Horáka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Olomouci,

27. JUDr. Věru Kačmaříkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě,

28. Emanuela Marka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu ve Vsetíně,

29. JUDr. Miloslava Štefana, funkce soudce z povolání okresního soudu ve Vsetíně."

V Praze dne 2. dubna 1974

Plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP