ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

72

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1369 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona a organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

Pro obvodní soud v Praze 9:

JUDr. Květuše Literová

Emilie Matoušková

   

Pro městský soud v Praze:

Pro obvodní soud v Praze 10:

JUDr. Jiří Jelínek

JUDr. Jana Červinkova

JUDr. Věra Kabelová

 

JUDr. Stanislava Píchová

Pro okresní soud v Benešově:

 

Helena Černecká

Pro krajský soud v Plzni:

Pro okresní soud v Kolíně:

JUDr. Jaromír Fikerle

Zlata Řeháčková

Jiří Šilhavý

 
   

Pro krajský soud v Hradci Králové:

Pro okresní soud v Příbrami:

JUDr. Václav Horák

JUDr. Jaromír Fuciman

Vladimír Kocourek

Pro okresní soud v Jindřichově Hradci:

JUDr. Josef Říha

Slavomír Cirhan

Jiří Veselý

Pro okresní soud v Chebu:

Pro obvodní soud v Praze 1:

František Vajner

Zdenka Hovorková

Pro okresní soud v Karlových Varech:

Pro obvodní soud v Praze 4:

Hana Jelínková

Jan Viklický

Pro okresní soud v Plzni-jih:

Jitka Weiserová

Pavel Pavlík

   

Pro obvodní soud v Praze 5:

Pro okresní soud v Liberci:

Květoslava Bělohlávková

Eva Podehradská

JUDr. Hana Záhořová

Pro okresní soud v Teplicích:

Pro obvodní soud v Praze 6:

Marie Tvaružková

Anisja Pillerová

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Pro obvodní soud v Praze 7:

Helena Moníkavá

Zdeněk Bauer

Pro okresní soud v Jičíně:

JUDr. Jaromír Harmach

Milena Mušková

   

Pro obvodní soud v Praze 8:

Pro okresní soud v Šumperku:

Pavel Ondra

JUDr. Karel Karg."


V Praze dne 26. března 1974.

Ing. Marie Hrušková v. r.

tajemnice ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP