ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

74

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Jan Němec předložil České národní radě podle § 51 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších předpisů, návrh, aby z funkce soudců z povoláni byli odvoláni

1. podle § 51 odst. 1 písm. b) cit. zákona

JUDr. Libuše Doležalová, soudkyně z povolaní krajského soudu v Brně

2. podle 51 odst. 1 písm. c) cit. zákona

JUDr. Rudolf Holzmann; soudce z povolání krajského soudu v Ostravě.

Důvody pro odvolání jsou u obou jmenovaných soudců splněny.

Podle § 52 a 44a) cit. zákona došlo České národní radě 16 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor ve své schůzi dne 12. června 1974 po zpravodajské zprávě posl. Karla Svobody a po odůvodnění zástupcem ministerstva spravedlnosti ČSR posoudil uvedené návrhy na odvolání a žádosti o zproštění soudců z povolání soudcovské funkce a předkládá České národní radě ke schválení tyto návrhy usnesení:

"Česká národní rada

odvolává

1. JUDr. Libuši Doležalovou, z funkce soudkyně z povolání krajského soudu v Brně,

2. JUDr. Rudolfa Holzmanna, z funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě."

II

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Emu Barešovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 2,

2. JUDr. Helenu Kučerovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 3,

3. JUDr. Ladislava Moravce, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 8,

4. JUDr. Josefa Marka, funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 9,

5. JUDr. Justina Machovčáka, funkce soudce z povolání okresního soudu Praha-východ,

6. JUDr. Miroslava Felixe, funkce soudce z povolání okresního soudu Praha-západ,

7. Alenu Šípovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu Praha-západ,

8. Eduarda Brunu, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Táboře,

9. JUDr. Josefa Prokopa, funkce soudce z povolání krajského soudu v Plzni,

10. JUDr. Gustava Horáka, funkce soudce z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

11. JUDr. Aloise Petříka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Hradci Králové,

12. Jarmilu Poustkovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Semilech,

13. JUDr. Josefa Beneše, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Orlicí,

14. Helenu Sieglovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ústí nad Orlicí,

15. Františka Boumu, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Jihlavě,

16. JUDr. Helenu Sikorovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Frýdku-Místku."

V Praze dne 12. června 1974

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP