ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

75

Vládní návrh

Usnesení

České národní rady

ze dne 1974

o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1973

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1973, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 ve výši 58 450 tisíc Kčs,

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 108/1972 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973, částkou 100 054 814 tisíc Kčs o 670 592 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto vyššími dosaženými příjmy,

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1973 ve výši 58 450 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv,

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1973;

II. bere na vědomí, že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1973 skončilo přebytkem 1 522 331 tisíc Kčs.

V Praze dne 19. června 1974

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP