ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

77

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy; a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

Pro okresní soud v Sokolově:

František Bouma, prom. práv.

Eva Křížová

JUDr. Josef Marek

Zbyněk Ledvina

JUDr. Alena Paloncyová

JUDr. Josef Prokop

 

Radislava Suchopárová

Pro městský soud v Praze:

 

JUDr. Helena Kučerová

Pro okresní soud v Litoměřicích:

 

Karel Šemík

Pro krajský soud v Ostravě:

 

JUDr. Helena Sikorová

Pro okresní soud v Teplicích:

 

Jiří Koucký

Pro obvodní soud v Praze 4:

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Jaroslav Novotný

Jaroslava Slezáková

Helena Sieglová

 

Pro obvodní soud v Praze 5:

Pro okresní soud v Náchodě:

Tomáš Hemelík

Olga Malinová

 

Naděžda Prouzová

Pro obvodní soud v Praze 6:

Pro okresní soud v Pardubicích:

Pavel Fidler

Stanislav Laun

Ivo Veselka

 

Pro obvodní soud v Praze 9:

Pro okresní soud v Semilech:

JUDr. Ladislav Moravec

Lidmila Černá

   

Pro obvodní soud v Praze 10:

Pro okresní soud v Trutnově:

JUDr. Miroslav Felix

Hana Kábrtová

   

Pro okresní soud v Mladé Boleslavi:

pro okresní soud v Gottwaldově:

Vladislav Tuzar

Petr Hrachovec

Ludmila Volfová

Pro okresní soud v Novém Jičíně:

 

Miloš Vaigl


V Praze dne 19. června 1974

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP