ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

84

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce a na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a) úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 31 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Jan Němec předložil České národní radě podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., návrh, aby z funkce soudce z povolání byl odvolán Miroslav Faitl, prom. práv., soudce z povolání okresního soudu v Berouně. Důvod pro odvolání je u jmenovaného soudce splněn.

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 26. září 1974 posoudil po zprávě zpravodaje posl. Karla Svobody uvedené žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a po odůvodnění zástupcem ministerstva spravedlnosti ČSR návrh na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce a předkládá České národní radě ke schválení tyto návrhy usnesení:

I

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Antonína Karpíška, funkce soudce z povolání městského soudu v Praze,

2. JUDr. Evu Černou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 1,

3. Vladimíra Kopřivu, prom. práv., funkce soudce z povolání obvodního soudu v Praze 1;

4. JUDr. Jiřinu Šebkovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 3,

5. Libuši Provazníkovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 6,

6. JUDr. Ludmilu Kolaříkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Nymburce,

7. Petra Zavřela, funkce soudce z povolání okresního soudu pro Prahu-východ,

8. JUDr. Václava Beneše, funkce soudce z povolání okresního soudu v Písku,

9. JUDr. Zdeňka Holého, funkce soudce z povolání okresního soudu v Domažlicích,

10. Janu Christlovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Sokolově,

11. JUDr. Ernu Machovou, funkce soudkyně z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

12. JUDr. Mirko Růžičku, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

13. JUDr. Josefa Vršovského, funkce soudce z povolání okresního soudu v Jablonci nad Nisou,

14. JUDr. Vladimíra Hobzu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Litoměřicích,

15. Ivu Němečkovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Liberci,

16. Bohuslava Hnízdila, funkce soudce z povolání okresního soudu v Lounech,

17. JUDr. Vlastimila Kratochvíla, funkce soudce z povolání okresního soudu v Teplicích,

18. Jiřího Štočka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

19. Dagmar Černou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Hradci Králové,

20. Karla Hloupého, funkce soudce z povolání okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou,

21. Antonína Palánka, funkce soudce a povolání krajského soudu v Brně,

22. Zdeňka Juřenu, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Hodoníně,

23. JUDr. Milana Duchoně, funkce soudce z povolání městského soudu v Brně,

24. JUDr. Václava Karáska, funkce soudce z povolání městského soudu v Brně;

25. JUDr. Věru Kravákovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Vyškově,

26. JUDr. Josefa Jaroše, funkce soudce z povolání okresního soudu ve Znojmě,

27. Jaroslava Pospíchala, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou,

28. JUDr. Květuši Klímkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Opavě,

29. JUDr. Jiřího Bohumínského, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ostravě,

30. Ludmilu Svatošovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě,

31. Jaroslavu Markovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Vsetíně."

II

"Česká národní rada

odvolává

Miroslava Faitla, prom. práv., z funkce soudce z povolání okresního soudu v Berouně."

V Praze dne 26. září 1974

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavněprávního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP