ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

85

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje; aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve zněni ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeno pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se znění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

Pro okresní soud v Písku:

JUDr. Antonín Karpíšek

František Pospíšil

   

Pro krajský soud v Praze:

Pro okresní soud v Chebu:

Petr Zavřel

Karel Hasch

   

Pro krajský soud v Plzni:

Pro okresní soud v Plzni-město:

JUDr. Zdeněk Holý

Jiřina Nejdlová

   

Pro krajský soud v Ústí nad Labem:

Pro okresní soud v Rokycanech:

Bohuslav Hnízdil, prom. práv.

Miloslav Kantořík

JUDr. Vlastimil Kratochvíl

Pro okresní soud v Lounech:

Iva Němečková, prom. práv.

Božena Gerstendörferová

   

Pro krajský soud v Hradci Králové:

Pro okresní soud v Ústí nad Labem:

Dagmar Černá

JUDr. Vladimír Hobza

Karel Hloupý

Jaroslav Vondráček

   

Pro krajský soud v Brně:

Pro okresní soud v Havlíčkově Brodě:

JUDr. Milan Duchoň

Robert Jonák

JUDr. Václav Karásek

Pro okresní soud v Hradci Králové:

JUDr. Věra Kraváková

Anna Bímová

Pro krajský soud v Ostravě:

Pavel Vaněček

Ludmila Svatošová, prom. práv.

Pro okresní soud v Semilech:

 

Jiří Záveský

   

Pro obvodní soud v Praze 1:

Pro městský soud v Brně:

JUDr. Jana Ondrušková

JUDr. PhDr. Karel Hradecký

Pro obvodní soud v Praze:

Jarmila Kubešová, prom. práv.

Miroslav Hruška

Pro okresní soud v Hodoníně:

Pro obvodní soud v Praze 4:

Antonín Palánek

JUDr. Dagmar Bonerová

Pro okresní Soud v Jihlavě:

Libuše Provazníková; prom. práv.

Jaroslav Pospíchal; prom. práv.

   

Pro obvodní soud v Praze 5

Pro okresní soud v Uherském Hradišti:

Iva Petrová

Zdeněk Juřena, prom. práv.

Jitka Šindelková

Pro okresní soud ve Vyškově:

Pro obvodní soud v Praze 8:

Marta Matoušová

Miroslava Hrehorová

Pro okresní soud ve Žďáře nad Sázavou:

Pro obvodní soud v Praze 9:

Marie Cupalová

Jiří Peške

Pro okresní soud v Novém Jičíně:

JUDr. Eva Četná

Jaroslava Marková, prom. práv.

   

Pro obvodní soud v Praze 10:

Pro okresní soud v Olomouci:

Zdeněk Jankovský

JUDr. Vlasta Hrnčířová

Eva Matějíčková

Vladimíra Ježorská

   

Pro okresní soud v Praze-východ:

Pro okresní soud v Ostravě:

Antonín Švach

Alexandra Pospíšilová

   

Pro okresní soud v Českém Krumlově:

Pro okresní soud v Přerově:

Libuše Patčová

Josef Rakovský


V Praze dne 9. října 1974

Miloslav Vacík v. ř.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnut v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP