ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

91

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady

na ověření platnosti volby poslance Václava Krejčího

Dne 7. prosince 1974 se konaly doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 40 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (ve Středočeském kraji), které vyhlásilo předsednictvo České národní rady podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady.

V doplňovacích volbách byl zvolen poslancem České národní rady Václav Krejčí. Česká volební komise podala České národní radě zprávu o výsledku doplňovacích voleb a odevzdala mandátovému a imunitnímu výboru ČNR volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci, zápis o registraci kandidáta Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi dne 19. prosince 1974 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volby byly vyhlášeny a vykonány podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady a rovněž mu nebyly podány stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 40 se voleb zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů a navržený kandidát obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Proto byl kandidát s. Václav Krejčí platně zvolen poslancem České národní rady.

Protože doplňovací volby do České národní rady byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 193/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslance Václava Krejčího, zvoleného v doplňovacích volbách do České národní rady dne 7. prosince 1974.

V Praze dne 19. prosince 1974

Josef Černý v. r.

Oldřich Voleník v. r.

ověřovatel mandátového a imunitního výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda mandátového a imunitního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP