ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

92

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu

České socialistické republiky na rok 1975 (tisk 89)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní, rozšířené o předsedy a zpravodaje ke kapitolám státního rozpočtu z ostatních výborů České národní rady, projednaly ve společné schůzi dne 12. prosince 1974 vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 (tisk 89) a doporučují České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 včetně obou příloh (tisk 89) ve znění předloženém vládou České socialistické republiky."

V Praze dne 12. prosince 1974

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

Ing. Jaromír Horák v. r.

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNR

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP