ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

93

Společná zpráva

výboru ČNR pro plán a rozpočet, ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro zemědělství a výživu a výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

k vládnímu návrhu zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně

a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani (tisk 88)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 20. listopadu 1974, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi dne 26. listopadu 1974, ústavně právní výbor ČNR a výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzích dne 11. prosince 1974 projednaly vládní návrh zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani (tisk 88).

Výbory po projednání vládního návrhu se usnesly doporučit České národní radě, aby vládní návrh zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani (tisk 88) schválila ve znění předloženém vládou České socialistické republiky.

V Praze dne 11. prosince 1974

Josef Černý v. r.

ing. Jaromír Horák v. r.

zpravodaj výboru ČNR

předseda výboru ČNR

pro plán a rozpočet

pro plán a rozpočet

   

ing. Oldřich Paul v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

místopředseda ČNR

 

a předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Břetislav Válek v. r.

RSDr. Jan Jirásek v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro zemědělství a výživu

předseda výboru ČNR pro zemědělství a výživu

   

Filip Pejchal v. r.

Ing. Vladimír Štroner v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory

předseda výboru ČNR pro národní výbory

a národnosti

a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP