ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

95

Společná zpráva

školského a kulturního výboru ČNR a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o Národní ceně České socialistické republiky (tisk 90)

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 11. prosince 1974, kulturní a školský výbor ČNR ve schůzi dne 18. prosince 1974 projednaly vládní návrh zákona ČNR o Národní ceně České socialistické republiky (tisk 90).

Výbory po projednání tohoto vládního návrhu doporučují České národní radě schválit vládní návrh zákona ČNR o Národní ceně České socialistické republiky (tisk 90) s tímto doplněním:

V § 6

Stanovit den účinnosti na 1. ledna 1975.

V Praze dne 18. prosince 1974

PhDr. Jiří Hájek v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

předseda kulturního a školského výboru ČNR

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNR

   

prof. PhDr. Miloslav Brůžek, CSc. v. r.

Oldřich Balabán v. r.

zpravodaj kulturního a školského výboru ČNR

zpravodaj ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP