ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

96

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 19 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 11. prosince 1974 posoudil po zprávě zpravodaje posl. Miroslava Bartheldyho uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Jiřího Štelovského, funkce soudce obvodního soudu v Praze 1,

2. Annu Mrázkovou, prom. práv., funkce soudkyně obvodního soudu v Praze 9,

3. JUDr. Karla Bednáře, funkce soudce obvodního soudu v Praze 9,

4. JUDr. Josefa Doškáře, funkce soudce krajského soudu Praha,

5. JUDr. Jana Melouna, funkce soudce krajského soudu v Ústí nad Labem,

6. JUDr. Jana Zavorala, funkce soudce krajského soudu v Ústí nad Labem,

7. JUDr. Miroslava Formánka, funkce soudce okresního soudu v Ústí nad Labem,

8. Milenu Teplou, prom. práv., funkce soudkyně okresního soudu v Liberci,

9. Janu Krylovou, funkce soudkyně okresního soudu v Litoměřicích,

10. JUDr. Josefa Racka, funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové,

11. Editu Polákovou, prom. práv., funkce soudkyně městského soudu v Brně,

12. JUDr. Jana Erleho, funkce soudce krajského soudu v Ostravě,

13. Ludmilu Šlachtovou, prom. práv., funkce soudkyně okresního soudu v Ostravě,

14. JUDr. Zdeňka Masaříka, funkce soudce krajského soudu v Ostravě,

15. JUDr. Igora Nováka, funkce soudce okresního soudu v Karviné,

16. JUDr. Viléma Slezáka, funkce soudce okresního soudu v Karviné,

17. JUDr. Janu Riegrovou, funkce soudkyně okresního soudu v Semilech,

18. JUDr. Jiřího Bíbu, funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR,

19. JUDr. Aloise Burdu, funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR."

V Praze dne 11. prosince 1974

Miroslav Bartheldy v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP