ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

97

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

Pro obvodní soud v Praze 1:

JUDr. Jan Erle

Ivana Maříková

   

Pro krajský soud v Hradci Králové:

Pro obvodní soud v Praze 7:

JUDr. Jiří Bíba

František Pokorný

   

Pro krajský soud v Ostravě:

Pro obvodní soud v Praze 9:

Ludmila Šlachtová, prom. práv.

Anna Mrázková, prom. práv.

   

Pro okresní soud v Příbrami:

Pro městský soud v Brně:

Jana Krylová

Olga Ječmínková

 

Jiří Šoukal

Pro okresní soud v Písku:

Michael Štelc

Jaroslav Šebánek

Pavla Lamichová

   

Pro okresní soud Plzeň-město:

Pro okresní soud v Gottwaldově:

Karel Hostaš

Helena Doležalová

   

Pro okresní soud v Chomutově:

Pro okresní soud v Hodoníně:

Václav Lintner

Miloslava Hoffová

   

Pro okresní soud v Liberci:

Pro okresní soud v Jihlavě:

Miloš Vorel

Ludmila Salichová

 

Jan Herout

Pro okresní soud v Litoměřicích:

Pro okresní soud v Uherském Hradišti:

JUDr. Antonín Kubíček

JUDr. Zdeněk Masařík

   

Pro okresní soud v Ústí nad Orlicí:

Pro okresní soud v Karviné:

Josef Filip

Jitka Sowová

   

Pro okresní soud v Trutnově:

Pro okresní soud v Ostravě:

Bořivoj Kalina

Pavel Severin

 

Anna Muchová

   

Pro okresní soud v Jičíně:

Pro okresní soud ve Vsetíně:

Jiří Cerman

Věra Hajzlerová


V Praze dne 9. prosince 1974

ing. Marie Hrušková v. r.

tajemnice ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP