ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1974

II. volební období

98

Návrh

poslanců

Erbana, Voleníka, dr. Ambruze, Františka Tomana a Jedličky

na doplňovací volbu člena výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

Podepsaní navrhují, aby Česká národní rada podle § 65 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb.

zvolila v doplňovací volbě

do výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti poslance Václava Krejčího.

V Praze dne 20. prosince 1974

Erban v. r., Voleník v. r., dr. Ambruz v. r., František Toman v. r., Jedlička v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP