Čtvrtek 29. května 1975

II. volební období8. zasedání

ZPRÁVA

o 18. schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané dne 29. května 1975 ve Vladislavském sále

na Pražském hradě

Obsah:

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů

(předseda FS A. Indra)

Uvítání přítomných

Schválení návrhu pořadu schůze

1. Volba prezidenta Československé socialistické republiky

Návrh odůvodňuje člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa, předseda vlády, poslanec Sněmovny lidu dr. L. Štrougal

Tajná volba prezidenta Československé socialistické republiky

- zjištění počtu přítomných poslanců obou sněmoven v zasedacím sále

- tajná volba

- sčítání hlasů volebními komisemi

- vyhlášení výsledků volby

Jednání přerušeno

Oznámení předsedy Federálního shromáždění ČSSR a předsedy vlády ČSSR generálnímu tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa s. Gustávu Husákovi, že je zvolen prezidentem Československé socialistické republiky

Jednání opět zahájeno

2. Slib prezidenta Československé socialistické republiky Gustáva Husáka

Blahopřání prezidentu Československé socialistické republiky k jeho zvolení

Schůze skončena

Přílohy:

- Zápis volební komise poslanců Sněmovny lidu o volbě prezidenta Československé socialistické republiky

- Zápis volební komise poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice o volbě prezidenta Československé socialistické republiky

- Zápis volební komise poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice o volbě prezidenta Československé socialistické republiky

- Usnesení Federálního shromáždění č. 99 k návrhu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu prezidenta Československé socialistické republiky

- Usnesení Sněmovny lidu č. 156 k návrhu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu prezidenta Československé socialistické republiky

- Usnesení Sněmovny národů č. 161 k návrhu ústředního výboru Komunistické strany Československa a ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu prezidenta Československé socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP