ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

1

Návrh

poslanců Věroslava Jedličky, RSDr. Miloslava Vacíka, RSDr. Lubomíra Procházky, Květoslavy Březinové, Libuše Čápové, Milana Grandeho, Waltera Herrgesella, Jana Nezvala, Vladislava Niedoby, Zbyňka Žalmana a dalších

na zřízení mandátového a imunitního výboru České národní rady a volbu jeho předsedy a členů

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 62 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se tento jednací řád mění a doplňuje, aby Česká národní rada zřídila mandátový a imunitní výbor a zvolila jeho předsedu a členy v tomto složení:

Oldřich Voleník, předseda výboru

Josef Černý

PhDr. Miloslav Dočkal, CSc.

Helena Gaidečková

Jiří Hrdlička

Karel Chýlek

Milan Kučera

Karel Nádhera

František Rozhon

Zdeňka Skřivánková

František Toman

V Praze dne 3. listopadu 1976

Věroslav Jedlička, RSDr. Miloslav Vacík, RSDr. Lubomír Procházka, Květoslava Březinová, Libuše Čápová, Milan Grande, Walter Herrgesell, Jan Nezval, Vladislav Niedoha, Zbyněk Žalman, Josef Brisuda, ing. Jaromír Hájek, Václav Měřička, plk. JUDr. Marie Patejdlová, ing. Oldřich Paul, akademik Bohumír Rosický, Václav Runge, Jaroslava Sládková, Vlastimil Sýkora, Eva Vlčková.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP