Digitální knihovna

Česká národní rada
1976 - 1981


Tisky

1   2

č. 1Návrh poslanců Věroslava Jedličky, RSDr. Miloslava Vacíka, RSDr. Lubomíra Procházky, Květoslavy Březinové, Libuše Čápové, Milana Grandeho, Waltera Herrgesella, Jana Nezvala, Vladislava Niedoby, Zbyňka Žalmana a dalších na zřízení mandátového a imunitního výboru České národní rady a volbu jeho předsedy a členů
č. 2Návrh poslanců Josefa Korčáka, Oldřicha Balabána, prof. MUDr. Vladimíra Balaše, DrSc., ing. Václava Běžela, Stanislava Chytráčka, Jana Kaňky, plk. JUDr. Marie Patejdlové, ing. Františka Skácela, Zdeňka Vávry, Františka Volejníka a dalších na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady
č. 3Návrh poslanců Františka Tomana, RSDr. Miloslava Vacíka, RSDr. Lubomíra Procházky, JUDr. Čestmíra Adama, Miroslava Floriana, Zdeňka Hořeního, Antonína Joba, Cyrila Kuklínka, ing. Josefa Píra, Miroslava Suchopárka a dalších na volbu ověřovatelů České národní rady
č. 4Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, RSDr. Miloslava Vacíka, MUDr. Jaroslava Henzla, Jany Klasové, Naděždy Křenové, RSDr. Jaroslava Pospíšila, Františka Samce, Zdeňky Skřivánkové, Zbyňka Žalmana a dalších na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů
č. 5Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. září do 3. listopadu 1976
č. 6Zpráva mandátového a imunitního výboru s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady
č. 7Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky narok 1977
č. 8Vládní návrh zásad zákona České národní rady o provádění geologických prací a o působnosti Českého geologického úřadu
č. 9Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 (tisk 7)
č. 10Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 11Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 12Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. listopadu do 16. prosince 1976
č. 13Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce a na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce
č. 14Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. prosince 1976 do 26. dubna 1977
č. 15Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 16Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1976
č. 17Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1976 (tisk 16)
č. 18Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 19Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. dubna do 4. července 1977
č. 20Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 21Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 22Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. července do 27. října 1977
č. 23Vládní návrh zákona České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
č. 24Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek
č. 25Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 26Společná zpráva výborů České národní rady pro zemědělství a výživu, ústavně právního, pro národní výbory a národnosti a pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 23)
č. 27Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek (tisk 24)
č. 28Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 29Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. října do 19. prosince 1977
č. 30Vládní návrh zákona České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
č. 31Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 32Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 33Společná zpráva výborů České národní rady kulturního a školského, ústavně právního a pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) (tisk 30)
č. 34Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1977 do 30. března 1978
č. 35Vládní návrh zásad zákona České národní rady o státní správě ve školství
č. 36Vládní návrh zásad zákona České národní rady o školských zařízeních
č. 37Vládní návrh zákona České národní rady o školských zařízeních
č. 38Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ve školství
č. 39Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1977
č. 40Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro národní výbory a národnosti, kulturního a školského, zdravotního a sociálního, pro plán rozpočet, pro průmysl a stavebnictví, pro zemědělství a výživu, pro obchod, služby a dopravu k vládnímu návrhu zákona České národní rady o školských zařízeních (tisk 37)
č. 41Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro národní výbory a národnosti, kulturního a školského, zdravotního a sociálního, pro plán a rozpočet, pro průmysl a stavebnictví, pro zemědělství a výživu, pro obchod, služby a dopravu k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní správě ve školství (tisk 38)
č. 42Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 43Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 44Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1977 (tisk 39)
č. 45Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. března do 26. června 1978
č. 46Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Jaroslava Jenerála
č. 47Návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana a dr. Adama na doplňovací volbu člena ústavně právního výboru
č. 48Návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady
č. 49Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 50Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 51Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 26. října 1978
č. 52Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Jana Břicháčka
č. 53Návrh poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana a dr. Adama na doplňovací volbu člena ústavně právního výboru České národní rady
č. 54Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 55Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 56Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979
č. 57Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady (tisk 48)
č. 58Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 (tisk 56)
č. 59Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. října do 18. prosince 1978
č. 60Vládní návrh zásad zákona České národní rady o státní památkové péči
č. 61Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 62Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 63Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1978 do 3. dubna 1979
č. 64Vládní návrh Usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978
č. 65Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1978 (tisk 64)
č. 66Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 67Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 68Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. dubna do 26. června 1979
č. 69Návrh poslanců České národní rady Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, Františka Tomana, JUDr. Čestmíra Adama, Jany Klasové, Miroslava Suchopárka, ing. Jana Uřičáře, ing. Jiřího Buriana, Heleny Veverkové a dalších na uvolnění poslance České národní rady z funkci člena předsednictva České národní rady a předsedy výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví
č. 70Návrh poslanců České národní rady Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, Františka Tomana, JUDr. Čestmíra Adama, Jany Klasové, Miroslava Suchopárka, ing. Jana Uřičáře, ing. Jiřího Buriana, Heleny Veverkové a dalších na doplňovací volbu člena předsednictva České národní rady a předsedy výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví
č. 71Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 72Vládní návrh zásad zákona České národní rady o vnitřním obchodě
č. 73Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 74Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 75Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 16. října 1979
č. 76Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně Olgy Škarydkové
č. 77Návrh poslanců České národní rady Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, Františka Tomana a JUDr. Čestmíra Adama na doplňovací volbu členky výboru České národní rady pro obchod, služby a dopravu
č. 78Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
č. 79Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství (tisk 78)
č. 80Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
č. 81Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku ve znění pozdějších předpisů (tisk 80)
č. 82Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 83Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 84Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 16. října do 18. prosince 1979
č. 85Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 86Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 87Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 88Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. prosince 1979 do 15. dubna 1980
č. 89Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 90Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979
č. 91Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979 (tisk 90)
č. 92Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance ing. Bohumila Urbana, CSc.
č. 93Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 94Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. dubna do 24. června 1980
č. 95Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 96Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 97Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 24. června do 14. října 1980
č. 98Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, dr. Čestmíra Adama, dr. Lubomíra Procházky, dr. Miloslava Vacíka, Františka Tomana, Miroslava Suchopárka a dalších na volbu místopředsedy České národní rady
č. 99Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, Marie Jarošové, dr. Čestmíra Adama, dr. Lubomíra Procházky, dr. Miloslava Vacíka, Františka Romana, Miroslava Suchopárka a dalších na doplňovací volby do orgánů České národní rady
č. 100Vládní návrh zákona České národní rady o vnitřním obchodě

1   2


Přihlásit/registrovat se do ISP