ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

3

Návrh

poslanců Františka Tomana, RSDr. Miloslava Vacíka, RSDr. Lubomíra Procházky, JUDr. Čestmíra Adama, Miroslava Floriana, Zdeňka Hořeního, Antonína Joba, Cyrila Kuklínka, ing. Josefa Píra, Miroslava Suchopárka a dalších

na volbu ověřovatelů České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 49 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se tento jednací řád mění a doplňuje, aby Česká národní rada zvolila ověřovatele České národní rady v tomto složení:

Josef Hasnedl

Jiří Hrdlička

Zdeněk Míka

Karel Pařízek

Ivana Stříbrská

V Praze dne 3. listopadu 1976

František Toman, RSDr. Miloslav Vacík, RSDr. Lubomír Procházka, JUDr. Čestmír Adam, Miroslav Florian, Zdeněk Hoření, Antonín Job, Cyril Kuklínek, ing. Josef Píro, Miroslav Suchopárek, Krista Bartíková, ing. Josef Meier, Amálie Kadlčíková-Braunová, Marta Klimková, JUDr. Josef Machačka, Petr Materna, Marie Matějková, Jindřich Řehořek, Jaroslava Šenková, Jan Štandl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP