ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

4

Návrh

poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, RSDr. Miloslava Vacíka, MUDr. Jaroslava Henzla, Jany Klasové, Naděždy Křenové, RSDr. Jaroslava Pospíšila, Františka Samce, Zdeňky Skřivánkové, Zbyňka Žalmana a dalších

na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 62 odst. 2 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se tento jednací řád mění a doplňuje, aby Česká národní rada zřídila tyto výbory, stanovila počet jejich členů a zvolila jejich předsedy a členy v tomto složení:

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

(18 členů)

JUDr. Josef Machačka, předseda výboru

Olga Divilová

Helena Gaidečková

Josef Hlavička

Antonín Job

JUDr. Luděk Kapitola

Stanislav Kuna

Anna Kunstová

Jarmila Malecká

Vlasta Matějková

Marie Migotová

plk. JUDr. Marie Patejdlová

Adolf Starý

Karel Svoboda

Karel Tondr

Václav Trejbal

RSDr. Miloslav Vacík

genpor. ing. Miloslav Zíka

 

VÝBOR PRO NÁRODNÍ VÝBORY A NÁRODNOSTI

(21 členů)

Marie Jarošová, předsedkyně výboru

Krista Bartíková

RSDr. Jiří Brejha

ing. Jiří Burian

Milan Dohnal

Libuše Faltýnková

Jiří Fleyberk

Anna Fornouzová

Walter Herrgesell

PhDr. Miroslav Hlaváček

Vladimír Hofman

Blažena Konečná

Pavel Mezník

Vladislav Niedoba

Filip Pejchal

Jan Sivák

mjr. PO Marie Šantorová

RSDr. Václav Šlapák

Jan Štandl

Josef Teplý

Zbyněk Žalman

KULTURNÍ A ŠKOLSKÝ VÝBOR

(22 členů)

ing. Marie Smolíková, předsedkyně výboru

Pavla Bařinová

akademický malíř prof. Jan Blažek

Květoslava Březinová

Libuše Čápová

Miroslav Florian

Milan Grande

Zdeněk Hoření

Jiří Hrdlička

Amálie Kadlčíková-Braunová

Antonín Kachlík

Naděžda Křenová

genpor. ing. PhDr. Josef Marušák, CSc.

Petr Materna

Zdeněk Míka

Jan Nezval

akademik Bohumír Rosický

Marie Rylková

František Samec

Václav Starec

Vlasta Vlasáková

Zdena Žáková

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

(23 členů)

JUDr. Čestmír Adam, předseda výboru

prof. MUDr. Vladimír Balaš, DrSc.

Oldřich Bauer

Pavel Bertl

Pavla Farníková

Alena Hanzlová

Zdeňka Hanzlová

Naděžda Havířová

MUDr. Jaroslav Henzl

Karel Chýlek

Stanislav Chytráček

Helena Kotriová

Alois Král

Ferdinand Majtán

František Mařas

Václav Měřička

Petr Nepraš

Jindřich Řehořek

Zdeňka Skřivánková

Ivana Stříbrská

Milada Tořová

Zdeňka Váchová

Helena Veverková

VÝBOR PRO PLÁN A ROZPOČET

(23 členů)

Josef Smola, předseda výboru

Oldřich Balabán

Zdena Botková

Josef Černý

Ladislav Doležal

ing. Jaromír Hájek

Jan Hluší

Marie Kochtová

ing. Jiří Krátký

ing. Miroslav Mrázek

Karel Nádhera

Karel Pařízek

RSDr. Jaroslav Pospíšil

Anastázie Slavíková

Zdenka Sůvová

Marie Svobodová

ing. František Sýkora

Karel Šimon

ing. Jan Uřičář

Jindřich Vápeník

František Volejník

Stanislav Zach

RNDr. Václav Zýka, DrSc.

VÝBOR PRO PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ

(26 členů)

ing. Jaroslav Horák, předseda výboru

ing. Václav Běžel

Josef Brisuda

Karel Dohnálek

Václav Frič

Josef Hanzelka

Bohuslav Horáček

Jan Kaňka

ing. Ladislav Kubíček, DrSc.

Milan Kučera

Anna Langerová

Ladislav Matějka

Marie Matějková

Václav Michalec

Jan Onderka

Jaromír Plíva

František Rozhon

Josef Řepka

ing. František Skácel

Josef Skopal

Václav Soukup

Miroslav Suchopárek

Vlastimil Sýkora

Bohuslav Toman

Karel Vlažný

RNDr. Vladimír Zvěřina, CSc.

VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVU

(26 členů)

RSDr. Jan Jirásek, předseda výboru

Ludmila Brychová

ing. Miroslav Caha

Jiří Cibelius

Jan Červinka

ing. Jaroslav Čubrda

ing. Jiří Čurda

Josef Hasnedl

Libuše Horáková

Věroslav Jedlička

Marta Klimková

Karel Kostka

Oldřich Kubánek

doc. MVDr. Antonín Kubíček, CSc.

ing. Josef Meier

Jaroslav Niče

ing. Oldřich Paul

ing. Josef Píro

Josef Podlešák

genmjr. ing. Václav Růžička

Emilie Říhová

Jaroslava Šenková

ing. Miroslav Štěpán, CSc.

Jaroslav Ungr

Oldřich Vašků

Eva Vlčková

VÝBOR PRO OBCHOD, SLUŽBY A DOPRAVU

(24 členů)

František Toman, předseda výboru

Alois Beran

Anna Bohatová

Božena Ficová

Marie Háblová

Jana Klasová

Vlasta Kovářová

Petr Krátký

MUDr. Marcela Kučerová

Cyril Kuklínek

Jarmila Losseová

Jiří Maryška

Ladislav Němec

Jaroslav Polívka

Václav Runge

Jaroslava Sládková

Zdeňka Slámová

Bohuslav Šlahař

Marie Šmotková

Marie Trnková

Josef Vaňátko

Zdeněk Vávra

Jan Vávrů

Věra Winterová

V Praze dne 3. listopadu 1976

Evžen Erban, Oldřich Voleník, RSDr. Miloslav Vacík, MUDr. Jaroslav Henzl, Jana Klasová, Naděžda Křenová, RSDr. Jaroslav Pospíšil, František Samec, Zdeňka Skřivánková, Zbyněk Žalman, ing. Jiří Burian, Josef Hanzelka, Alena Hanzlová, Helena Kotrlová, ing. Jiří Krátký, Stanislav Kuna, genpor. ing. PhDr. Josef Marušák, CSc., Adolf Starý, RSDr. Václav Šlapák, ing. Jan Uřičář.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP