ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

5

Zpráva

předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. září do 3. listopadu 1976

V době od poslední schůze České národní rady ve II. volebním období, tj. od 21. září 1976, sešlo se předsednictvo České národní rady k jediné schůzi, a to dne 26. října 1976.

V této schůzi konané po volbách do České národní rady předsednictvo České národní rady, jako orgán působící až do doby, kdy nová Česká národní rada zvolí ve své ustavující schůzi nové předsednictvo, projednalo dva okruhy záležitostí. Především splnilo úkoly, které mu příslušejí v souvislosti se svoláním ustavující schůze nově zvolené České národní rady, tj.

svolalo zasedání České národní rady, neboť podzimní zasedání České národní rady skončilo uplynutím II. volebního období

a usneslo se v rámci ústavních předpisů a zákona o jednacím řádu České národní rady o termínu a pořadu ustavující schůze České národní rady, kterou svolalo na 3. listopad 1976.

V závěru své schůze předsednictvo České národní rady projednalo zbývající plánované záležitosti z II. volebního období.

V Praze dne 3. listopadu 1976

Evžen Erben v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP