ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

6

Zpráva

mandátového a imunitního výboru

s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

Předsednictvo České národní rady vyhlásilo svým usnesením č. 73/1976 Sb. volby do České národní rady na dny 22. a 23. října 1976 a svým usnesením č. 91/1976 Sb. vymezilo pro tyto volby 200 volebních obvodů.

V těchto volbách bylo zvoleno 200 poslanců České národní rady. Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě doklady týkající se těchto voleb, a to přihlášky kandidátů Národní fronty k registraci a zápisy o registraci kandidátů Národní fronty, dále zápisy obvodních volebních komisí o výsledku hlasování ve volebním obvodu a zprávu České volební komise Národní fronty.

Mandátový a imunitní výbor ve své schůzi dne 3. listopadu 1976 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že volby do České národní rady byly vyhlášeny a vykonány podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady ani nebyly podány žádná oznámení nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Podle předložených dokladů se voleb ve všech volebních obvodech zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do voličských seznamů a všichni kandidáti Národní fronty na funkci poslance České národní rady obdrželi nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor dospěl k závěru, že všichni kandidáti byli platně zvoleni.

Protože volby do České národní rady byly provedeny v plném souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ověřila platnost volby poslanců České národní rady zvolených ve volbách do České národní rady ve dnech 22. a 23. října 1976.

V Praze dne 3. listopadu 1976

Josef Černý v. r.

Oldřich Voleník v. r.

ověřovatel mandátového

místopředseda ČNR a předseda

a imunitního výboru ČNR

mandátového a imunitního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP