ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

9

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 (tisk 7)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní projednaly dne 2. prosince 1976 ve společné schůzi za účasti delegací z ostatních výborů České národní rady vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 (tisk 7) a doporučují České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977 (tisk 7) ve znění předloženém vládou České socialistické republiky."

V Praze dne 2. prosince 1976

JUDr. Josef Machačka v. r.

Josef Smola v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a společný zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP