ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

10

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 22 žádostí soudců povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 18. listopadu 1976 posoudil po zprávě zpravodaje posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 b., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Janu Ondruškovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1,

2. Tomáše Stuchlíka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1,

3. JUDr. Zdenku Wackerovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 7

4. JUDr. Růženu Strašíkovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8

5. JUDr. Jaroslava Bobka, funkce soudce krajského soudu Praha,

6. Pavla Kučeru, funkce soudce okresního soudu Kladno,

7. Františka Strouhu, funkce soudce okresního soudu České Budějovice,

8. JUDr. Vladimíra Kůrku, funkce soudce okresního soudu Plzeň-město,

9. JUDr. Josefa Šilinga, funkce soudce krajského soudu Plzeň,

10. JUDr. Františka Kavána, funkce soudce okresního soudu Děčín,

11. Jiřího Maříka, funkce soudce krajského soudu Ústí nad Labem,

12. JUDr. Jaroslava Hlaváčka, funkce soudce okresního soudu Havlíčkův Brod,

13. Věnceslavu Hotařovou, funkce soudkyně okresního soudu Chrudim,

14. Annu Bímovou, funkce soudkyně okresního soudu Hradec Králové,

15. Jaromíra Janků, funkce soudce okresního soudu Svitavy,

16. Jaromíra Papírníka, funkce soudce městského soudu Brno,

17. JUDr. Vlastimila Frgalu, funkce soudce městského soudu Brno,

18. JUDr. Josefa Jurnikla, funkce soudce krajského soudu Ostrava,

19. JUDr. Alici Haštavovou, funkce soudkyně okresního soudu Nový Jičín,

20. JUDr. Jaroslava Neubauera, funkce soudce okresního soudu Bruntál,

21. JUDr. Milana Nesvadbu, funkce soudce okresního soudu Ostrava,

22. JUDr. Věru Zelenou, funkce soudkyně okresního soudu Ostrava."

V Praze dne 18. listopadu 1976

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP