ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

III. volební období

11

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Jaroslav Bobek

JUDr. Růžena Strašíková

JUDr. Zdenka Wackerová

Ke krajskému soudu v Praze:

Pavel Kučera

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

František Strouha, prom. práv.

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. František Kaván

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Věnceslava Hotařová

Anna Bímová

Jaromír Janků

Ke krajskému soudu v Brně:

Jaromír Papírník

JUDr. Vlastimil Frgala

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Jaroslav Neubauer

JUDr. Milan Nesvadba

JUDr. Věra Zelená

K obvodnímu soudu v Praze 2:

JUDr. Jana Ondrušková

Tomáš Stuchlík

Zdeněk Zelenka

K obvodnímu soudu v Praze 5:

Jiří Sixta

K obvodnímu soudu v Praze 6:

Marián Gabzdil

K obvodnímu soudu v Praze 7:

Ivana Kohoutová

K obvodnímu soudu v Praze 9:

Karel Šrol

K obvodnímu soudu v Praze 10:

Ivan Kralik

K okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

Ladislav Tolnay

K okresnímu soudu v Domažlicích:

Vladimír Matějíček

K okresnímu soudu v Plzni - město:

Miloslav Šindelář

K okresnímu soudu v Sokolovu:

Eva Přibilová

Ladislav Šturma

K okresnímu soudu v České Lípě:

Jarmila Urbanová

K okresnímu soudu v Mostě:

JUDr. Vladimír Kůrka

K okresnímu soudu v Litoměřicích:

Jiří Mařík, prom. práv.

K okresnímu soudu v Teplicích:

Daniela Doubravská

K okresnímu soudu v Náchodě:

Jiří Horký

K okresnímu soudu v Uherském Hradišti:

Petr Hodic

K okresnímu soudu ve Vyškově:

Vilém Ravek

K okresnímu soudu ve Znojmě:

Anna Barošová

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Jaroslava Volná

K okresnímu soudu v Karviné:

Josef Kožušník

K okresnímu soudu ve Vsetíně:

Vlasta Kurečková."

V Praze dne 24. listopadu 1976

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP