ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

13

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce a na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 14 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ministr spravedlnosti ČSR JUDr. Jan Němec předložil České národní radě podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., návrh, aby z funkce soudce z povolání byl odvolán JUDr. Ladislav Pátek, soudce z povolání okresního soudu v Teplicích. Důvod pro odvolání je u jmenovaného soudce splněn.

Ústavně právní výbav ČNR ve schůzi dne 29. března 1977 posoudil po zprávě zpravodaje posl. Karla Svobody uvedené žádosti soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a po odůvodnění zástupcem ministerstva spravedlnosti ČSR návrh na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce a předkládá České národní radě ke schválení tyto návrhy usnesení:

I.

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Richarda Bébra, funkce soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSR,

2. Václava Havla, funkce soudce z povolání okresního soudu v Táboře,

3. JUDr. Marii Leštinovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu ve Strakonicích,

4. JUDr. Miroslava Vavrečku, funkce soudce z povolání okresního soudu v Pelhřimově,

5. JUDr. Miroslava Augustu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Mostě,

6. Helenu Herclíkovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

7. Arnošta Herrmanna, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

8. JUDr. Vladimíra Hobzu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

9. JUDr. Renatu Kalousovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

10. JUDr. Václava Kličku, funkce soudce z povolání okresního soudu v Lounech,

11. JUDr. Svatopluka Lányho, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

12. Jaroslava Vávru, funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

13. Miroslava Koudelu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Opavě,

14. Annu Muchovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ostravě."

II.

"Česká národní rada

odvolává

JUDr. Ladislava Pátka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Teplicích."

V Praze dne 29. března 1977

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP