ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

15

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 31 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 15. června 1977 posoudil po zprávě zpravodaje posl. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Lidmilu Černou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1,

2. JUDr. Libuši Škábovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 2,

3. Jindřicha Jabornického, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1,

4. JUDr. Josefa Straku, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 6,

5. JUDr. Ladislava Bakeše, funkce soudce okresního soudu Praha - východ,

6. JUDr. Josefa Vaňka, funkce soudce okresního soudu Kladno,

7. JUDr. Josefa Poustevského, funkce soudce okresního soudu Příbram,

8. Miladu Ságlovou, funkce soudkyně okresního soudu Kladno,

9. Vladimíra Filipa, promovaného právníka, funkce soudce okresního soudu Sokolov,

10. Elenu Kasíkovou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - město,

11. Václavu Šilhavou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - sever,

12. JUDr. Jaroslava Vanču, funkce soudce okresního soudu Plzeň - město,

13. JUDr. Václava Jílka, funkce soudce okresního soudu Plzeň - město,

14. Hanu Pecovou, funkce soudkyně okresního soudu Plzeň - město,

15. JUDr. Miroslava Frauenberga, funkce soudce okresního soudu Plzeň - sever,

16. JUDr. Jaroslava Farského, funkce soudce okresního soudu Cheb,

17. Ladislava Vondru, funkce soudce okresního soudu Chomutov,

18. JUDr. Jiřího Sobotku, funkce soudce krajského soudu Ústí nad Labem,

19. Evu Sedláčkovou, funkce soudkyně okresního soudu Liberec,

20. Zdeňka Pánka, funkce soudce okresního soudu Děčín,

21. JUDr. Jaroslavu Hankovou, funkce soudkyně krajského soudu Hradec Králové,

22. Helenu Moníkovou, funkce soudkyně okresního soudu v Hradci Králové,

23. Jarmilu Jílkovou, promovanou právničku, funkce soudkyně okresního soudu Svitavy,

24. Jiřího Záveského, funkce soudce okresního sondu Semily.

25. Jana Šimka, promovaného právníka, funkce soudce okresního soudu Ústí nad Orlicí,

26. JUDr. Josefa Moltaše, funkce soudce Městského soudu Brno,

27. JUDr. Miroslava Rudu, funkce soudce okresního soudu Nový Jičín,

28. Pavla Nováka, funkce soudce okresního soudu Opava,

29. Karla Sochora, funkce soudce okresního soudu Frýdek - Místek,

30. Hanu Šimkovou, funkce soudkyně okresního soudu Olomouc,

31. JUDr. Ludmilu Valentovou, funkce soudkyně okresního soudu Přerov."

V Praze dne 15. června 1977

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP