ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

16

Vládní návrh

Usnesení

České národní rady

ze dne ....................................... 1977

o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1976

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1976, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976 ve výši 34 188 tisíc Kčs,

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 146/1975 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976, částkou 117 908 322 tisíc Kčs o 791 117 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto vyššími celkovými příjmy,

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1976 ve výši 34188 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv,

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1976;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1976 skončilo přebytkem 930 063 tisíc Kčs."

V Praze dne 15. června 1977

Josef Korčák v. r.

předseda vlády České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP