ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

17

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1976 (tisk 16)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o delegace z ostatních výborů České národní rady, projednal ve schůzi 15. června 1977 vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1976 (tisk 16) a doporučuje České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1976, který vykazuje přebytek hospodaření podle státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976 ve výši 34 188 tisíc Kčs,

2. překročení celkových rozpočtových výdajů stanovených v zákoně České národní rady č. 146/197 Sb., o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1976, částkou 117 908 322 tisíc Kčs o 791 117 tisíc Kčs. Překročení bylo pokryto vyššími celkovými příjmy,

3. použití přebytku státního rozpočtu České socialistické republiky za rok 1976 ve výši 34 188 tisíc Kčs na doplnění státních finančních rezerv,

4. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1976;

II. bere na vědomí,

že rozpočtové hospodaření národních výborů za rok 1976 skončilo přebytkem 930 063 tisíc Kčs".

V Praze dne 15. června 1977

Ladislav Doležal v. r.

Josef Smola v. r.

ověřovatel výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet a zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP