ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

18

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100; 960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1966 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 13 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Jaroslava Hanková

Vladimír Filip, prom. práv.

JUDr. Josef Vaněk

JUDr. Eva Tesařová

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Josef Straka

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jana Hůdová

Ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Jaroslav Vanča

JUDr. Václav Jílek

Hana Pecová

JUDr. Miroslav Frauenberg

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Zdeněk Pánek

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Eva Nožičková

Jarmila Jílková, prom. práv.

Ke krajskému soudu v Brně:

Jiřík Fleischer, prom. práv.

JUDr. Josef Moltaš

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Pavel Novák

Karel Sochor

Hana Šimková

JUDr. Ludmila Valentová

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Vítězslav Květenský

Otakar Skoupý

Edita Himmerová

Eva Sedláčková

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Vladimír Dvořáček

Vladimíra Kosovcová

Marie Holá

K obvodnímu soudu v Praze 4:

JUDr. Ivana Koucká

Antonín Konečný

Miroslav Demčák

K obvodnímu soudu v Praze 5:

Tome Frankič

K obvodnímu soudu v Praze 8:

Jaroslava Vondráčková

K okresnímu soudu v Berouně:

JUDr. Jaroslav Ortman

K okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Jiřina Říhová

K okresnímu soudu v Příbrami:

Zdeňka Kaiserová

K okresnímu soudu v Praze - západ:

Dana Haňková

Milada Ságlová

K okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Zdeněk Melichar

K okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

Petr Švec

K okresnímu soudu v Prachaticích:

Marie Hrbková

K okresnímu soudu v Táboře:

Oldřich Knotek

K okresnímu soudu v Plzni - sever:

Jitka Žáková

K okresnímu soudu v Tachově:

JUDr. Jaroslav Farský

K okresnímu soudu v Lounech:

Marie Vrbová

K okresnímu soudu v Mostě:

Petr Pánek

Petr Šindelář

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Jiří Sobotka

Helena Lehmannová

K okresnímu soudu v Jičíně:

Jiří Záveský

K okresnímu soudu v Pardubicích:

Evžen Zachariáš

K okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou:

Jiří Fuks

Marie Kašpárková

K okresnímu soudu v Semilech:

Bohumila Landová

K okresnímu soudu ve Svitavách:

Dagmar Liznová

Jan Šimek, prom. práv.

K okresnímu soudu v Brně - venkov:

Mojmír Putna

K městskému soudu v Brně:

Marcela Komárková

Věra Kružíková

Jaroslava Rezová

Milan Páleníček

Eva Stupková

K okresnímu soudu v Gottwaldově:

Jaroslav Kružík

Jindra Gottfriedová

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Jarmila Olšarová

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Zdeněk Minář

Vladimír Konvičný

K okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Milan Horák

Miroslava Polívková

Zdeňka Poledníčková"

V Praze dne 1. června 1977

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP