ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1977

III. volební období

20

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44 a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 16 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve své schůzi dne 27. září 1977 posoudil po zprávě zpravodaje post. Karla Svobody uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Dušana Hofmana, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10,

2. Zdeňka Bauera, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4,

3. Pavla Fidlera, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 6,

4. Evu Vernerovou, funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1,

5. JUDr. Zdeňka Zelenku, funkce soudce Městského soudu v Praze,

6. JUDr. Jiřího Kruka, funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1,

7. Evu Doležalovou, funkce soudkyně okresního soudu Trutnov,

8. Bronislavu Hábíkovou, funkce soudkyně okresního soudu Hradec Králové,

9. Jiřího Cermana, funkce soudce okresního soudu Semily,

10. Miluši Čižmárovou, funkce soudkyně Městského soudu v Brně,

11. JUDr. Libuši Hladilovou, funkce soudkyně krajského soudu Brno,

12. Olgu Fialovou, funkce soudkyně Městského soudu v Brně,

13. JUDr. Jana Bernreitera, funkce soudce okresního soudu Blansko,

14. Drahoslava Hoška, prom. práv., funkce soudce okresního soudu Šumperk,

15. JUDr. Dušana Kupku, funkce soudce okresního soudu Opava,

16. Pavla Dolinka, funkce soudce okresního soudu Vsetín."

V Praze dne 27. září 1977

Karel Svoboda v. r.

JUDr. Josef Machačka v. r.

zpravodaj

předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP